"Megismerés, kritika, történetiség" műhelykonferencia

Az MTA BTK Filozófiai Intézete Modern Filozófiatörténet Kutatócsoport elsődleges és külsődleges tagjainak műhelykonferenciája aktuális kutatásairól.

V.P.A. (2018.10.15.)

2018. október 15-én került sor a kutatócsoport négy elsődleges és három külső tagjának részvételével tartott műhelykonferenciára, melyen a következő előadások hangzottak el:

  • Székely László (MTA BTKI): Palágyi Menyhért  filozófiájának recepciójáról
  • Smrcz Ádám (MTA BTK / ELTE BTK): A lengyel neosztoicizmus kezdetei (Adam Burski: Dialectica ciceronis)
  • Szabados Bettina (MTA BTK / ELTE BTK): A töredék mint forma. Lukács György A heidelbergi esztétika című művének problématörténeti megközelítése
  • Jász Borbála (MTA BTK / BME ): A szocialista realizmus építészet-esztétikája
  • Szücs László Gergely (MTA BTK): A kritikai társadalomelmélet normatív szempontjának megalapozása: kortárs tendenciák és történeti visszatekintés
  • Varga Péter András (MTA BTK): Mezei Balázs és Tengelyi László vitája a kilencvenes évek elején a fenomenológia architektonikájáról és a  filozófiatörténet hasznáról – néhány megjegyzéssel
  • Mester Béla (MTA BTK): A józan ész (common sense) fogalmának megjelenései a XIX. századi magyar filozófiai diskurzusban

Az esemény plakátja itt tekinthető meg. 

Felhasználási feltételek: Az oldalon található metaadatok és digitalizátumok (PDF-fájlok) a szerzői jog által védettek. A tudományos idézés szabályain túlmenő használatukhoz a jogtulajdonos előzetes engedélye szükséges. Impresszum
Adatvédelmi nyilatkozat: A webhely a látogatók személyes adatait nem rögzíti, az adatbázisban élő személyek személyes információi tudomásunk szerint nem szerepelnek. További információk
Szoftververzió: 5.10 (© V.P.A., 2018) Szerver: 193.224.38.212 Számítási idő: 0.008 s

Legal Notice: All rights reserved, 2015-2017. The metadata and digitalised (PDF) files are available for personal scientific use only. Redistribution is forbidden without prior written permission by the rights holder.