Irodalmi munkásságom
A szerző saját jegyzéke megjelent írásairól, kategóriák szerint csoportosítva (filozófiai tanulmányok, filozófiai recenziók,...
Abgangszeugnis der Georg-August-Universität zu... 1910
A göttingeni egyetem által kiállított bizonyítvány (Abgangszeugnis) az 1909/10. téli szemeszterben folytatott tanulmányokról.
Bizonyítványmásolat 1909
A budapesti királyi magyar tudományegyetem bölcsészettudományi kara által az 1905/06 II. szemeszterben kiállított végbizonyítvány...
Reáliskolai érettségi bizonyítvány 1902
A II. kerületi állami reáliskola érettségi bizonyítványa az érettségi vizsgán és az érettségin kívüli tantárgyakban elért jegyek...
Edmund Husserl képeslapja 1913
Edmund Husserl képeslapja sajátkezű üdvözlettel és aláírással, a képen maga Edmund Husserl látható
Pauler Ákos levele 1926
Pauler Ákos levele Enyvvári Jenőnek, amelyben értesíti a Magyar Filozófiai Társaság választmányi tagjai közé történő választásáról.
Az MTA I. oszt. Könvytártudományi... 1956
Az MTA I. oszt. Könvytártudományi Főbizottság levele "Enyvvári Jenő ny. könyvtárigazgató nyugdíj-ügyé"-ben
A Kant-Gesellschaft levele 1914
A Kant-Gesellschaft (Berlin) levele a tagfelvételről és a társasági kiadványok megrendelésének részleteiről, kézírásos javításokkal...
Szabó Dezső levele 1935
Szabó Dezső levele Enyvvári Jenőnek egy könyvtári állásprotekció ügyében Samu János, a Szabő Dezső anyagi és publikációs...
Kodolányi János levele 1935
Kodolányi János az Írok Gazdasági Egyesületének (I.G.E.) főtitkáraként írt jubileumi gratulációja Enyvvári Jenőnek
Juhász Aladár fényképe 1902
Juhász Aladár Enyvvári Jenő számára dedikált fényképe, kitöltetlen kétnyelvű igazolvány-formanyomtatványra ragasztva. Ceruzás...
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Zur Phänomenologie der Ideation... 1914
Szerzői különlenyomat a címben jelzett műről
A productiv (transscendentális) képzeleterő... 1906
Szerzői különnyomat a címben jelzett műről (a szöveg két részben jelent meg, melyek a különnyomatban még nincsenek elválasztva),...
Újságkivágás: "Demokrata világ a... 1942
Enyvvári Jenőt denunciáló újságcikk az "Egyedül vagyunk" c. szélsőjobboldali folyóiratból
Irodalom. Magyar philosophiai bibliographia... 1914
Magyar filozófiai bibliográfia tematikusan csoportosítva az 1910-es, 1911-es és 1912.es évre vonatkozóan.

Felhasználási feltételek: Az oldalon található metaadatok és digitalizátumok (PDF-fájlok) a szerzői jog által védettek. A tudományos idézés szabályain túlmenő használatukhoz a jogtulajdonos előzetes engedélye szükséges. Impresszum
Adatvédelmi nyilatkozat: A webhely a látogatók személyes adatait nem rögzíti, az adatbázisban élő személyek személyes információi tudomásunk szerint nem szerepelnek. További információk
Szoftververzió: 5.9 (© V.P.A., 2018) Szerver: 193.224.38.212 Számítási idő: 0.029 s

Legal Notice: All rights reserved, 2015-2017. The metadata and digitalised (PDF) files are available for personal scientific use only. Redistribution is forbidden without prior written permission by the rights holder.