A Kant-Gesellschaft levele 1914
A Kant-Gesellschaft (Berlin) levele a tagfelvételről és a társasági kiadványok megrendelésének részleteiről, kézírásos javításokkal...
A productiv (transscendentális) képzeleterő... 1906
Szerzői különnyomat a címben jelzett műről (a szöveg két részben jelent meg, melyek a különnyomatban még nincsenek elválasztva),...
Abgangszeugnis der Georg-August-Universität zu... 1910
A göttingeni egyetem által kiállított bizonyítvány (Abgangszeugnis) az 1909/10. téli szemeszterben folytatott tanulmányokról.
Ács Tivadar levele Révész Gézának 1976
Ács Tivadar, a Magyarok Világszövetségének ü.v. alelnöke beszámol Révész Gézának magyarországi fogadtatásáról, meghívja előadást...
Az MTA I. oszt. Könvytártudományi... 1956
Az MTA I. oszt. Könvytártudományi Főbizottság levele "Enyvvári Jenő ny. könyvtárigazgató nyugdíj-ügyé"-ben
Bencsik Béla: Paradoxonok a logikában és a... 1932
Nyomdai előállítású példány Bencsik Béla "Paradoxonok a logikában és a matematikában" (Budapest, 1932) c. könyvéből
Bizonyítványmásolat 1909
A budapesti királyi magyar tudományegyetem bölcsészettudományi kara által az 1905/06 II. szemeszterben kiállított végbizonyítvány...
Brief von Dénes Luwdig an Géza Révész 1931
Dénes Ludwig sprich seine Unterstützung für Révész gegen die "Verleumdungen" aus, die wohl mit Révész' Aufenthalt in Ungaran...
Edmund Husserl képeslapja 1913
Edmund Husserl képeslapja sajátkezű üdvözlettel és aláírással, a képen maga Edmund Husserl látható
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Enyvvári Jenő fényképe
Enyvvári Jenőt ábrázoló fénykép
Gépiratos másolat Mannheim Károly: Lélek... 1918
Történeti gépiratos másolat Mannheim Károly "Lélek és kultúra" c. előadásának az "Előadások a szellemi tudományok...

Felhasználási feltételek: Az oldalon található metaadatok és digitalizátumok (PDF-fájlok) a szerzői jog által védettek. A tudományos idézés szabályain túlmenő használatukhoz a jogtulajdonos előzetes engedélye szükséges. Impresszum
Adatvédelmi nyilatkozat: A webhely a látogatók személyes adatait nem rögzíti, az adatbázisban élő személyek személyes információi tudomásunk szerint nem szerepelnek. További információk
Szoftververzió: 5.10 (© V.P.A., 2018) Szerver: 193.224.38.212 Számítási idő: 0.026 s

Legal Notice: All rights reserved, 2015-2017. The metadata and digitalised (PDF) files are available for personal scientific use only. Redistribution is forbidden without prior written permission by the rights holder.