Az arhcívum építése folyamatban!

A digitális archívum célja lehetővé tenni a magyar és kelet-közép-európai filozófiatörténet és fenomenológiatörténet magángyűjteményekben és közgyűjteményekben található forrásainak – különös tekintettel az kézírásos és egyéb egyedi vagy kis példányszámban létező forrásokra – egységes szerkezetben történő digitális feldolgozását, ezáltal hozzáférhetővé téve azokat a kutatás számára. Az archívum fenntartója a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának (BTK) Filozófiai Intézete (intézetigazgató: Hörcher Ferenc). Az archívum gyűjteményei folyamatosan bővülnek, minden hibajavítást és megjegyzést köszönettel fogadunk, továbbá örömmel veszünk részt az archívum bővítésére irányuló együttműködésekben (felhasználva a digitális archiválás előnyeit, amely érintetlenül hagyja az eredeti dokumentumokat).

Gyűjtemények:
  • Enyvvári-Jenő-gyűjtemény: A gyűjtemény az Enyvvári Jenő örököse által rendelkezésre bocsátott anyagokból az MTA BTK Filozófiai Intézetében (intézetigazgató: Hörcher Ferenc) az OTKA-PD105101 kutatási projekt (vezető kutató: Varga Péter András) keretében jött létre a "Magyar Filozófiai Archívum" pilot projekt (projektvezető: Golden Dániel, további közreműködők: Gunics Boglárka, Juhász Klaudia, Paár Tamás) első fázisának eredményeit és más intézeti erőforrásokat felhasználva (további közreműködő: Jász Borbála). Szakmai felelős: Varga Péter András
  • Hauser-Arnold-gyűjtemény: A gyűjtemény a Hauser Arnold örökösei, Hauser Arnoldné Borus Rózsa által rendelkezésre bocsátott anyagokból tartalmaz válogatást. A feldolgozást az NKFIH PD 121426 projekt támogatta. Szakmai felelős: Zuh Deodáth
  • Magyar Filozófiai Archívum (MFA)/Saját anyagok: Az MTA BTK Filozófiai Intézet "Magyar Filozófiai Archívum" pilot projektjének (projektvezető: Golden Dániel, további közreműködők: Gunics Boglárka, Juhász Klaudia, Paár Tamás)) első fázisa (2015-2016) során speciálisan e célra vásárolt, az intézeti könyvtár (könyvtárvezető: Pluhár Emese) állományából feldolgozott vagy magántulajdonból kölcsönkapott dokumentumok.
  • Magyar Filozófiai Archívum (MFA)/MTA Könyvtár és Információs Központ másolatok: Az MTA BTK Filozófiai Intézet "Magyar Filozófiai Archívum" pilot projektjének részeként az MTA Könyvtár és Információs Központ állományából készítetett másolatok, melyek a szerződésben foglalt engedély alapján képezik az intézet "Magyar Filozófiai Archívum"-ának saját szerves részét.
  • Révész-Alexander-gyűjtemény (magántulajdonban): Folyamatban lévő szakmai feldolgozás. Szakmai felelős: Varga Péter András

Felelős kiadó: Hörcher Ferenc (igazgató, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet)
Az archívum szakmai vezetője: Varga Péter András (tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet)
A Magyar Filozófiai Archívum fejlesztésére irányuló MTA-finanszírozású projekt vezetője: Golden Dániel (tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet), további tagjai: Mester Béla (tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet), Szabados Bettina (fiatal kutató, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet), Szücs László Gergely (tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet), Varga Péter András (tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet).
Technikai megvalósítás és dizájn ©: V.P.A.

Kapcsolatfelvétel: Varga Péter András (); Tóth Kálmán u. 4, 1097 Budapest.

A 2015 és 2017 közt zajlott pilot projekt (projektvezető: Golden Dániel, MTA BTK) során létrehozott korábbi honlap itt tekinthető meg (készítette: Égető Attila, MTA BTK).
A PD105101 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással az OTKA PD pályázati program finanszírozásában valósult meg. A PD121426 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással a PD pályázati program finanszírozásában valósult meg.Felhasználási feltételek: Az oldalon található metaadatok és digitalizátumok (PDF-fájlok) a szerzői jog által védettek. A tudományos idézés szabályain túlmenő használatukhoz a jogtulajdonos előzetes engedélye szükséges.
Adatvédelmi nyilatkozat: A webhely által alkalmazott külső forgalomanalitikai szolgáltató forgalmi adatokat rögzít cookie-technológia alkalmazásával. További információk és deaktiviálási lehetőségek
Szoftververzió: 5.1 Számítási idő: 0.008 s
Legal Notice: All rights reserved, 2015-2017. The metadata and digitalised (PDF) files are available for personal scientific use only. Redistribution is forbidden without prior written permission by the rights holder.
A PD105101 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással az OTKA PD pályázati program finanszírozásában valósult meg.